SPRINT – APRIL / MAY (do 31.05.2021)
Long Ride – 89 €
Short Ride – 79 €
Hobby Ride – 20 €
Kids Race – 10 €

Zľava 10,-Eur pre pre-registrovných pretekárov na Long/Short Ride

ENDURANCE – JUNE / JULY (do 31.07.2021)
Long Ride – 99 €
Short Ride – 89 €
Hobby Ride – 25 €
Kids Race – 12 €

FINISH – AUGUST (do 21.08.2021)
Long Ride – 109 €
Short Ride – 99 €
Hobby Ride – 30 €
Kids Race – 14 €

V prípade, ak bude podujatie zrušené na základe vydaných epidemiologických opatrení, resp. bude zakázané organizovať podujatie v plánovanom rozsahu v dôsledku čoho bude účastníkovi znemožnená účasť na podujatí:
a) organizátor účastníkovi vráti v plnom rozsahu štartovné na jeho účet po odrátaní administratívneho poplatku vo výške (10,-eur) alebo
b) účastník bude mať možnosť presunúť si štartovné na niektorý z ďalších ročníkov podujatia.

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 31.07.2021 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia (zuzka@becool.sk). V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v čase od 31.07.2021 do 20.08.2021, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia (zuzka@becool.sk).
V prípade, ak sa pretekár nemôže zúčastniť a chce prepísať svoje štartové číslo na iného účastníka (s jeho podpísaným písomným súhlasom zaslaným mailom na adresu zuzka@becool.sk), môže tak urobiť najneskôr do 31.07.2021.Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, s touto osobou sa dorieši aj spôsob nahlásenia údajov o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenia spojené s účasťou na podujatí potvrdzuje už nový účastník.
Pre-registrácia v čase od 01.08.2021 do dňa kedy začne výdaj štartových balíkov je spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka. Organizátor bude vybavovať preregistrácie postupne ako mu budú nahlasované. Pre-registrácia v deň pretekov nie je možná, pre-registrovať sa je možné najneskôr deň pred konaním príslušných pretekov! Po prevzatí štartového balíka už nie je pre-registrácia možná. Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom súťažil iný pretekár než ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný a bude mu udelený zákaz zúčastňovať sa podujatí organizovaných BE COOL, s.r.o.

 

Neprehliadni

Staň sa šampiónom. Zmeraj si sily s inými pretekármi a zaži atmosféru svetovej L’Etape by Tour de France na Slovensku.

Registrácia