L’Etape Slovakia by Tour de France
presented by ŠKODA

RACE DAY (RACE/RIDE)

Organizátor
Na základe licencie Amaury Sport Organization  (A.S.O.) organizačne podujatie zabezpečuje BE COOL, s.r.o. a v spolupráci s Bratislavský maratón o.z., BE COOL Bory, s.r.o. a ďalšími partnermi

letapeslovakia.sk
facebook.com/letapeslovakia
instagram.com/letapeslovakia

Miesto a termín
Bratislava, hlavné preteky – 22.08.2021, štart o 07:00 hod. (sprievodné podujatia 21.08.2021)

Riaditeľ pretekov a hlavný organizátor: Jozef Pukalovič (jozo@becool.sk)
Športový riaditeľ: Peter Doležal (p.dolezal@bora.com)
Technický riaditeľ: Peter Pukalovič (peto@becool.sk)
Hlavný rozhodca: Milan Dvorščík (milan.dvorscik@gmail.com)

Všeobecné podmienky
Cyklistické preteky pre verejnosť na cestných alebo gravel bicykloch. Bicykel s cestnými riadidlami (tzv. barany) a maximálnou šírkou pneumatiky 35mm. Elektro bicykle nie sú v pretekoch povolené. Používanie vysielačiek nie je povolené.

Dĺžka trás a prevýšenie
RACE – 117km, prevýšenie približne 1700m
RIDE – 65km a prevýšenie približne 900m

Predpis
Preteky sa konajú podľa pravidiel cyklistiky UCI – PART 15 CYCLING FOR ALL a týchto propozícií. Všetci účastníci sa pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo, organizátor neručí a nezodpovedá za škody vzniknuté účastníkom ani nimi spôsobené. Všetci účastníci musia dodržovať ustanovenia zákonov a predpisov o cestnej premávke a sú povinní rešpektovať pokyny polície, usporiadateľov a rozhodcov. Organizátor si vyhradzuje právo nutných zmien oproti rozpisu pretekov z dôvodov nepredvídaných (vis maior) okolností. Každý pretekár počas pretekov musí mať riadne pripnutú prilba na hlave a bicykel v dobrom technickom stave. Používať slúchadlá počas pretekov je zakázané a pretekárovi hrozí diskvalifikácia.
Zákaz používania slúchadiel je z dôvodu bezpečnosti účastníkov a divákov. Počas pretekov bude vyžadovaná rýchla reakcia účastníkov na pohyb sprievodných vozidiel, motocyklov organizátora, polície, zdravotnej a záchrannej služby, ako aj na iné usmernenia, zásahy a pokyny organizátorov.
Informácie o trase pretekov sa nachádzajú na www.letapeslovakia.sk

Registrácia a štartovné
Registrácia účastníkov na preteky prebieha výlučne na internetových stránkach www.letapeslovakia.sk prostredníctvom ticketingovej spoločnosti predpredaj.sk.
Súčasťou registrácie je presmerovanie na platobnú bránu. Registrácia účastníka je dokončená v momente zaplatenia registračného poplatku na účet organizátora/ticketingovej spoločnosti. Pri registrácii musí záujemca vyplniť všetky požadované údaje.
Registrácia bude otvorená dňa 08.04.2021. Rozpis výšky štartovného sa nachádza na stránke www.letapeslovakia.sk.
Na stránke sa nachádza aj detailný rozpis prípadnej refundácie zaplateného štartovného.
Organizátor podujatia je oprávnený stanoviť maximálny počet účastníkov s ohľadom na povahu a povrch trate, bezpečnosť účastníkov a aktuálne epidemiologické opatrenia.
„RACE OFFICE“ sa bude nachádzať v areáli Štrkoveckého jazera a bude otvorený v dňoch 19.08.-22.08.2021. Bližšie informácie o prezentácii budú špecifikované pred podujatím.
Pri problémoch s registráciou na podujatie kontaktujte prosím zuzka@becool.sk.

Súťažné kategórie, súťaž družstiev

Označenie kategórie Vek* Rok narodenia
JM1 / JW1 15 - 18 2003 – 2006
M1 / W1 19 - 39 1982 – 2002
M2 / W2 40 - 49 1972 - 1981
M3 / W3 50 - 59 1962 - 1971
M4 / W4 60 – a viac 1961 – a neskôr

(*vek pretekára k 31. decembru 2021)
Pretekári mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas zákonných zástupcov, ktorý predložia pri prevzatí štartového čísla na prezentácii.
V rámci oboch nedeľných pretekov sa pretekári môžu zapojiť aj do súťaže družstiev. Vyhodnotené budú 3 najrýchlejšie družstvá muži/ženy, pričom podkladom pre výsledný čas bude súčet časov najrýchlejších 5tich členov družstva. Nezabudnite si názov svojho družstva/tímu – zapísať v prihlasovacom formulári.

Štartovné číslo a štartový balíček
Súčasťou štartovacieho balíčka a štartovného je:
– set štartových čísiel, ktoré sú v majetku organizátora, až do ukončenia pretekov
– „Road book“ so základnými informáciami o pretekoch
– štartový batôžtek L‘Etape Slovakia by Tour de France
– účastnícke tričko (platí pre RIDE/RACE) L‘Etape Slovakia by Tour de France
– účastnícka buffka L‘Etape Slovakia by Tour de France
– účastnícka medaila L‘Etape Slovakia by Tour de France
– SMS s výsledným časom, ak účastník zadá pri on-line prihlásení číslo svojho mobilného telefónu
– on-line diplom s možnosťou stiahnutia si z web stránky podujatia a jeho vytlačenia
– foto-servis v cieli a zasielanie fotiek na vaše mailové adresy
– mechanická podpora z oficiálnych vozidiel v pelotóne
– mechanická podpora v rámci technických staníc na trati
– zdravotnícke zabezpečenie na trati a v cieli pretekov
– občerstvovacie a osviežovacie stanice na trati pretekov
– občerstvenie pred štartom pretekov
– občerstvenie v cieli pretekov
– šatne, úschovňa, prenos vecí zo štartu do cieľa pretekov
– zberné vozidlo, ktoré vás odvezie do cieľa
– ďalšie benefity spojené s podujatím, o ktorých vás budeme priebežne informovať

Podmienka účasti
Riadne ukončená registrácia na preteky, riadne pripnutá prilba na hlave, štartové číslo, bicykel v dobrom technickom stave.

Prehlásenie a poistenie
Účastník v pretekoch L’Etape Slovakia by Tour de France štartuje vždy na vlastné nebezpečie. Preteky sa idú za obmedzenej cestnej premávky, účastník je však povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a dbať na pokyny usporiadateľov, mestskej a štátnej polície.
Účastník by mal pred jazdou poznať svoj aktuálny zdravotný stav a podrobiť sa odbornému vyšetreniu športovým lekárom.
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť
Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení pretekov bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára – vrátenie štartovného
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 31.07.2021 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia (zuzka@becool.sk). V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v čase od 31.07.2021 do 20.08.2021, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia (zuzka@becool.sk).
V prípade, ak sa pretekár nemôže zúčastniť a chce prepísať svoje štartové číslo na iného účastníka (s jeho podpísaným písomným súhlasom zaslaným mailom na adresu zuzka@becool.sk), môže tak urobiť najneskôr do 31.07.2021.Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, s touto osobou sa dorieši aj spôsob nahlásenia údajov o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenia spojené s účasťou na podujatí potvrdzuje už nový účastník.
Pre-registrácia v čase od 01.08.2021 do dňa kedy začne výdaj štartových balíkov je spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka. Organizátor bude vybavovať pre-registrácie postupne ako mu budú nahlasované. Pre-registrácia v deň pretekov nie je možná, pre-registrovať sa je možné najneskôr deň pred konaním príslušných pretekov! Po prevzatí štartového balíka už nie je pre-registrácia možná.
Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom súťažil iný pretekár než ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný a bude mu udelený zákaz zúčastňovať sa podujatí organizovaných BE COOL, s.r.o.
V prípade, ak bude podujatie zrušené na základe vydaných epidemiologických opatrení, resp. bude zakázané organizovať podujatie v plánovanom rozsahu v dôsledku čoho bude účastníkovi znemožnená účasť na podujatí:
a) organizátor účastníkovi vráti v plnom rozsahu štartovné na jeho účet po odrátaní administratívneho poplatku vo výške (10,-eur) alebo
b) účastník bude mať možnosť presunúť si štartovné na niektorý z ďalších ročníkov podujatia.

Klasifikácia a ceny
Klasifikácia jednotlivcov: Víťazom sa stane pretekár, ktorý trasu pretekov prejde v najkratšom čase.
Rýchlostná súťaž: Víťazom sa stane pretekár, ktorý získa najväčší počet bodov na rýchlostnej prémii.

Horská súťaž: Víťazom sa stane pretekár, ktorý získa najväčší počet bodov na horskej prémii.
Súťaž o najmladšieho pretekára: Víťazom sa stane pretekár, ktorý danú trasu prejde v najkratšom čase, a ktorému k 31.12.2021 bude 23 a menej rokov (ročník narodenia 1998 a mladší).
Celková klasifikácia (víťaz získa žltý dres) – 1.2.3.
Rýchlostná súťaž (víťaz získa zelený dres) – 1.2.3.
Vrchárska súťaž (víťaz získa bodkovaný dres) – 1.2.3.

Súťaž o najmladšieho pretekára (víťaz získa biely dres) – 1.2.3.
Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční v priestore cieľa. Presný harmonogram zverejní organizátor pred začiatkom podujatia.
Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výkon pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený!

Občerstvenie a osvieženie, šatne, úschovňa, mobilné toalety.
Občerstvenie:
– V priestore štartu – občerstvenie pred štartom,
– V priestore cieľa – občerstvenie po dojazde,
– Na trase pretekov podľa mapy pretekov.
– Šatne a úschovňa: v technickej zóne na štarte aj v cieli.
– Toalety: v technickej zóne na štarte aj v cieli, na trase pretekov podľa mapy pretekov.

Servis
– Sprievodné autá nie sú povolené,
– Vlastný servis si zabezpečuje pretekár,
– Pevný servis v priestore štartu a cieľa,
– Pevný servis v technických zónach na trati,
– Mechanické vozidlá budú k dispozícii za pelotónom. (Servis zabezpečený organizátorom môže byť spoplatnený)
– Zdravotná služba bude zabezpečená na trase pretekov, ako aj v priestore cieľa pretekov.

Rôzne
Okruh bude pre verejnú dopravu čiastočne uzatvorený.

Časový limit, odstúpenie z pretekov a zberné vozidlo
Na konci skupiny pretekárov sa bude pohybovať zberné vozidlo, ktoré bude uzatvárať trať, podľa časového limitu. Ak pretekár bude týmto vozidlom dostihnutý a predbehne ho, pretekár bude z pretekov odvolaný. Následne pretekár môže preteky dokončiť – výhradne však na vlastné nebezpečenstvo, za plnej premávky a bez zabezpečenia organizátorom.
Pretekár bude mať aj možnosť naložiť si svoj bicykel do zberného autobusu, ktorý ho dopraví do cieľa.
Časový limit bude stanovený na 16 km/h. Vo výnimočných prípadoch môže byť upravený po dohode organizátora a rozhodcovského zboru.

Antidopingové predpisy
Pre podujatie sú v plnej miere platné predpisy Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky. Miesto a čas antidopingovej kontroly bude upresnené na štarte a v cieli pretekov.

Tresty a protesty
V prípade nedodržania týchto propozícií, účastník/pretekár môže byť rozhodcovským zborom zbavený poradia alebo z pretekov vylúčený.
Protesty sa podávajú ústne/písomne hlavnému rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10,-€, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia hlavného rozhodcu.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu účastníkov na podujatí.
Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, šírenia epidémie, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá pretekár nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať pretekárovi časť štartovného.
Organizátor pred podujatím zverejní manuál a pravidlá účasti a správania sa na podujatí pre účastníkov, organizačný team a divákov v zmysle príslušných epidemiologických a hygienických pravidiel.

Tešíme sa na vás!!!

Neprehliadni

Staň sa šampiónom. Zmeraj si sily s inými pretekármi a zaži atmosféru svetovej L’Etape by Tour de France na Slovensku.

Registrácia